"Money, money, money"

Środki zewnętrzne w polsko-niemieckiej wymianie młodzieży

Polsko-niemieckie spotkania młodzieży wymagają nakładów finansowych. Najlepiej wiedzą o tym ich organizatorzy, zmuszeni do funkcjonowania w ramach budżetu, na który składają się niewysokie środki przekazywane przez PNWM oraz wpłaty od uczestników.

A często tylko niewiele brakuje, by nieco obniżyć opłaty wnoszone przez młodych ludzi, zorganizować naprawdę wyjątkową wycieczkę lub sfinansować wejście do drogiego muzeum.

Uczestnicy warsztatów poznają różne źródła finansowania poza dotacjami PNWM i dowiedzą się, jak można z nich efektywnie korzystać. Oprócz części teoretycznej będzie sporo miejsca na wymianę doświadczeń i dyskusję. Uczestnicy przeanalizują też własne sieci kontaktów

i zastanowią się, w jakim stopniu będą je mogli wykorzystać w swoich regionach do pozyskiwania dodatkowych środków finansowych. 

Następny termin już wkrótce

90 min.

Język: polski

Grupa docelowa

Organizatorzy szkolnej i pozaszkolnej pracy z młodzieżą z Polski i Niemiec

Trener/-ka

Michael Teffel

Kontakt

Deutsch-Polnisches Jugendwerk

 

Friedhofsgasse 2
14473 Potsdam

tel.: +49 331 28479-0

pnwmonline[at]dpjw.org

www.dpjw.org

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży

 

ul. Alzacka 18

03-972 Warszawa

tel.: +48 22 5188910

pnwmonline[at]dpjw.org

www.pnwm.org