top of page
Przestrzeń dla różnorodności: różnorodność w grupie i podczas wymiany

Przestrzeń dla różnorodności: różnorodność w grupie i podczas wymiany

Odtwórz Wideo

Przestrzeń dla różnorodności: różnorodność w grupie i podczas wymiany

Dwuczęściowe seminarium online będzie przestrzenią do wspólnego zbadania różnych aspektów pracy z młodzieżą w grupie narodowej i podczas międzynarodowej wymiany. Poprzez aktywne metody będziemy analizować zagadnienia:

  • Czy każda grupa jest wielokulturowa? Zagadnieniu różnorodności w grupie przyjrzymy się poprzez pryzmat tożsamości społecznej i zastanowimy się, jak uważnie tworzyć przestrzeń włączającą w pracy z młodymi ludźmi.

  • Spojrzenie na różnorodne perspektywy. W nawiązaniu do kontaktu międzykulturowego będziemy poszerzać wrażliwość i otwartość na różnice kulturowe.

  • Dialog w różnorodności. Poprzez fokus na wartości i własne przekonania będziemy wzmacniać kompetencje komunikacyjne.

 

Różnorodność – sprawdzam! W oparciu o własne doświadczenia będziemy się zastanawiać, jak świadomie i odpowiedzialnie pracować z różnorodnością w pracy

z młodzieżą.

Rejestracja 7 dni przed

Następny termin wkrótce

timer.png

2 x 90 min.

Język: polski

Cele

  • Poszerzenie wiedzy na temat różnorodności tożsamości, potrzeb, perspektyw i kultur.

  • Poszerzenie umiejętności tworzenia bezpiecznej przestrzeni włączającej dla młodych osób oraz pracy aktywnymi metodami poszerzającymi akceptację dla różnych perspektyw.

  • Zwiększenie wrażliwości na objawy stereotypizacji, uprzedzeń i dyskryminacji oraz poszerzenie wrażliwości kulturowej.

Trener/-ka

Anna Huminiak

bottom of page