top of page
Portal PNWM Perspektywy Zawodowe

Portal PNWM Perspektywy Zawodowe

Odtwórz Wideo

Konsultacje tematyczne: Teraz zawodowo!

Myślicie o zorganizowaniu wymiany polsko- -niemieckiej o tematyce zawodowej?

Np. spotkania z uczniami pokrewnego kierunku albo organizacji praktyk zawodowych za granicą?

Podczas konsultacji opowiemy Wam, jak zorganizować wymianę polsko-niemiecką wokół tematów zawodowych, np. we współpracy
z doświadczonymi placówkami kształceniowymi w ramach programu „
Razem osiągniemy więcej. Teraz zawodowo!”. Zaprezentujemy, jak przy wsparciu PNWM zorganizować indywidualne praktyki zawodowe lub hospitacje. A także pokażemy, jak znaleźć odpowiednie miejsce praktyk na giełdzie praktyk i skorzystać
z portalu
Perspektywy zawodowe.

Rejestracja zakończona!

Terminy:

6.10.2022, 16.00-17.30

timer.png

90 min.

Język:

polski i niemiecki

(z tłumaczeniem)

Grupa docelowa:

Osoby zainteresowane

polsko-niemiecką wymianą zawodową

bottom of page