Różnorodność: De-Konstrukcja

Umiejętność patrzenia

z innej perspektywy

Podczas wymiany młodzieży spotykają się młodzi ludzie, których różni nie tylko narodowość. Na wielowarstwową tożsamość uczestników składa się płeć, religia, pochodzenie etniczne, język, ulubiona muzyka i pochodzenie społeczne. Jednak najczęściej ta różnorodność pozostaje niezauważona, bo dominuje podział wynikający z narodowości i kultury, związanej z krajem, z którego przyjechali uczestnicy.

Podczas spotkania lub wymiany uczniów rolą nauczycieli i specjalistów pracujących z młodzieżą jest otwarcie młodych ludzi na różnorodność, inne aspekty tożsamości oraz znaczenie różnic obecnych w każdym społeczeństwie. Ale to będzie możliwe, tylko wtedy, gdy Państwo sami będą świadomie dostrzegać różnorodność. A to oznacza uznanie heterogeniczności za coś absolutnie normalnego, krytyczny stosunek do stereotypów i uprzedzeń oraz obudzenie w sobie świadomości, jakie skutki niesie ze sobą dyskryminacja i przypisywanie innym winy za wszystkie problemy.

Seminarium w języku niemieckim.

Następny termin już wkrótce

timer.png

2 x 90 min.

Język: niemiecki

Grupa docelowa

Specjaliści pracujący z młodzieżą

i nauczyciele, którzy mają doświadczenie w polsko-niemieckiej wymianie młodzieży albo zamierzają rozpocząć prowadzenie wymiany

Rejestracja rusza 7 dni przed seminarium